Olomouc, Vlastimil Fiala

Chess Agency / Šachová Agentura Caissa, Olomouc (Vlastimil Fiala)

Broschierte Turnierbüchlein.

Alle Preise in Euro.

Leipzig 1877 Historical Chess Tournaments 001 1997 23 S 4.00
Berlin 1881 Historical Chess Tournaments 002 1997 40 S 4.00
Nuremberg 1883 Historical Chess Tournaments 003 1997 40 S 4.00
Frankfurt 1887 Historical Chess Tournaments 005 1997 44 S 4.00
New York 1889 Historical Chess Tournaments 006 1998 92 S 8.00
London 1899 Historical Chess Tournaments 007 1998 48 S 4.00
Hastings 1923 Historical Chess Tournaments 008 1997 22 S 3.00
Vienna 1923 Historical Chess Tournaments 009 1997 24 S 4.00
1. Celostátní Liga, ČSFR Družstev 1990/1991 Novodobé Šachové Turnaje 2 1991 84 S 6.00
Amsterdam 1991 Contemporary Chess Tournaments 14 1992 Broschur 2.00
Bratislava 1991 Novodobé Šachové Turnaje 3 1992 40 S 4.00
Groningen 1991 Contemporary Chess Tournaments 25 1993 2.00
Mnichov 1991 Contemporary Chess Tournaments 5 1992 18 S 3.00
Reykjavik 1991 Řada Světový Pohár 1 1991 3.00
Superturnaj Linares 1991 Novodobé Šachové Turnaje 1 1991 28 S 4.00
Tilburg 1991 Novodobé Šachové Turnaje 4 1991 18 S 3.00
Wien 1991 Contemporary Chess Tournaments 29 1993 45 Partien 2.00
Wijk aan Zee 1991 Novodobé Šachové Turnaje 3 1991 20 S 3.00
Altensteig 1992 Contemporary Chess Tournaments 17 2.00
Mnichov 1992 (Kat. 15) 2.00
Madrid 1994 (Kat. 16) Olomouc 1994 Kleinbroschur 32 S 3.00
München 1994 (Kat. 17) Olomouc 1994 1994 Kleinbroschur 40 S 3.00